Een betere balans tussen voelen, denken en doen

Ieder mens kan voelen, denken en doen. Maar de mate waarin deze drie gedragsvormen een rol spelen in je leven verschilt per persoon. Sensitiviteit, relativeringsvermogen of zelfvertrouwen (om drie voorbeelden te noemen van resp. voelen, denken en doen) zijn niet iedereen in dezelfde mate gegeven.

Met de test op deze site kun je meten hoe de drie gedragsvormen zich in jou verhouden. Verder tref je voorbeeldfilms aan rondom communiceren met voelers, denkers en doeners een blog, een spelletje waarin je kunt oefenen voelers, denkers en doeners te herkennen, en informatie over mijn boeken en persoonlijke begeleiding rondom deze thema’s.

Of gebruik de pijl hieronder voor toegang tot het keuzemenu