Uitleg

Op de bovenste rij vind je je totaalscore voor de drie types. In de kolommen vind je de scores voor laag (basis), gemiddeld of hoog ontwikkeld. Op de lijst rechts kun je vervolgens het type aanklikken dat het meest bij je score past. Hier tref je een eerste beeld van je persoonlijkheid en drijfveren aan in de vorm van een ‘word cloud‘. Een uitgebreidere, tekstuele uitleg over de types is te lezen in het boek “Diepere drijfveren”. Maak deze pagina favoriet in je browser om terug te kunnen keren naar je testresultaat, deel je testresultaat met vrienden door de permalink uit de adresbalk van je browser te kopiëren en te plakken in een e-mail of op je Facebook pagina. Als je het adres van deze pagina niet bewaart kun je niet meer terugkeren naar dit testresultaat.

Of mail je score. graag met je reactie of je je al of niet herkent in de uitslag

Let op een juist gebruik van de termen ‘voelen’, ‘denken’ en ‘doen’!

Er zijn mensen die bij het maken van deze test denken dat ze meer Doener of Denker zijn dan dat de testscore laat zien. Dat komt omdat wij deze termen hier en daar op een wat afwijkende wijze gebruiken dan gebruikelijk. Hieronder nadere uitleg.

De term Voelen wordt in het algemeen voor het ervaren van alle gevoelens en emoties gebruikt: we voelen blijheid, jaloezie, angst, kracht, etc. In dit model behouden we de term ‘voelen’ echter voor aan het ervaren van de ‘zachte, passieve’ gevoelens: empathie, zorg, verdriet, kwetsbaarheid, etc. Doeners zijn dus wel degelijk gevoelsmensen, maar we noemen ze hier “Doeners” omdat ze vooral gericht zijn op de krachtige emoties: boosheid, optimisme, zelfverzekerdheid, e.d.
Doen betekent in dit model niet zo zeer ‘veel doen’, als wel vanuit een hoge energie tot (gerichte) actie komen. In een aantal vergelijkbare theoretische modellen wordt hier de term ‘willen’ gebruikt. Denkers en Voelers willen nogal eens zeggen dat ze veel ‘doen’. Dat zal best waar zijn – de meeste mensen in deze wereld zijn druk bezig – maar dat maakt hen nog geen ‘Doener’. Een echte Doener is druk omdat hij iets in beweging wil zetten en het heft in handen wil nemen; Voelers zijn eerder druk ‘doende’, omdat ze lastig ‘nee’ kunnen zeggen, om aardig gevonden te worden, of om geen fouten te maken; Denkers zijn meestal druk uit loyaliteit of vanuit de wil om iets af te maken.
Denken, tenslotte is niet hetzelfde als ‘in je hoofd zitten’. Typische Voelers menen bijvoorbeeld nogal eens dat ze veel ‘denken’ wanneer ze aan het piekeren zijn. (Ze zeggen dan: “Ik zit zo in mijn hoofd!”) – Maar ‘piekeren’ is niet hetzelfde als ‘denken’. Piekeren is het eindeloos laten ronddraaien van zorgen, terwijl ‘denken’ het logisch beredeneren van gevoelens is en een rationele oplossing voor de situatie vinden. Of, om het iets anders te zeggen: Denkers vinden het fijn als ze in hun hoofd zitten, Voelers niet.

Go blog
There is 0 comments on this post No comments found!

Leave a Comments