Omgaan met gevoelsmensen

is gericht op praktische, rationeel ingestelde lezers die gevoelsmensen in hun omgeving beter willen leren begrijpen. Ook voor coaches en andersoortige begeleiders geeft het een praktisch 

handvat om mensen te leren met andermans en eigen gevoelens om te gaan. Tenslotte zullen ook gevoelsmensen die willen leren zichzelf beter uit te leggen aan hun praktische wederhelften en collega’s aan dit boek veel plezier beleven.

Futuro uitgevers, 144 pag. Prijs € 21,95. ISBN 978-94-92221-50-6. Voor bestellen: zie onderaan deze pagina

Diepere Drijfveren. Verborgen motieven doorgronden met entelische intelligentie

Entelische intelligentie is het vermogen om de 'telos', oftewel de (diepere) drijfveren van anderen te begrijpen, te doorzien en er effectief mee omgaan. Waar empathische mensen de 'pathos', het gevoel, van anderen kunnen aanvoelen, zijn entelische mensen in staat te snappen waarom iemand ten diepste doet wat hij doet.
"Diepere drijfveren" is een handleiding voor mensen die de neiging hebben om ofwel te weinig achter het gedragvan anderen te zoeken (te naïef) ofwel om overal wat achter te zoeken (ongezond wantrouwen). In dit boek leer je de belangrijkste verborgen drijfveren van verschillende types mensen lezen, herkennen en begrijpen: van je baas, je kinderen, van je partner, maar ook in de media, in organisaties en de politiek.

Pearson boeken. 192 pagina's ISBN 978-90-430-2563-8, hardback, full colour, prijs: € 29,90. Voor bestellen: zie onderaan deze pagina

Een betere balans tussen voelen, denken en doen

Emotioneel intelligentie mensen kunnen zowel omgaan met hun eigen en andermans gevoelens, kunnen hun hoofd gebruiken en logisch denken en weten adequaat tot handelen over te gaan. Maar niet ieder mens is altijd maar in balans. In dit boek onderscheiden we drie basisdrijveren. Typische voelers krijgen oefeningen aangereikt waarmee ze het piekeren leren doorbreken, typische doeners leren o.a wat meer structuur in hun leven aan te brengen, en denkers om hun emotionele belevingswereld te verdiepen. In 45 heldere oefeningen met commentaar.

Kluwer management boeken. 112 pagina's ISBN 978-90-130-4828-5, prijs: €
24,75. Voor bestellen: zie onderaan deze pagina

Beter communiceren met voelers, denkers en doeners

In dit boek leer je om beter met irritaties en conflicten met andere karaktertypes om te gaan of ze zelfs te voorkomen. Bij het Voelertype is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor zijn gevoelens en gekwetstheid voordat je het conflict kunt aankaarten, bij een Doener moet je juist voortvarend zijn en een Denker maak je het gelukkigst wanneer je de problemen en oplossingen in een matrixstructuur zet. Je krijgt een eenvoudig stramien aangeboden om conflictgesprekken effectief aan te gaan, vervolgens wordt dit vertaald naar specifieke Voeler-, Denker- en Doener-situaties. Met extra hoofdstukken over specifieke conflictverwarders en een "woordenboek" om conflictwoorden te vertalen naar Voelers, Denkers en Doeners.

Kluwer management boeken. 132 pagina's ISBN 978-90-120-6532-9, prijs € 28,50

Bestellen

Wil je dat er over 10 jaar (nog) een boekhandel in jouw woonplaats is?
Support en bestel via je lokale boekhandel. (Zoek bijv. via www.libris.nl)
Even duur, je kunt je boeken laten opsturen of, nog leuker, zelf
afhalen. Voor de minder cultuurkritischen of anderszins gemakzuchtigen
zijn er www.bol.com of www.managementboek.nl

#

Coaching

Indien je coaching wilt rondom het onderwerp Voelen Denken Doen, of andere thema's rondom communicatie, persoonlijke ontwikkeling of leiderschap, klik dan hier.

In organisaties geef ik regelmatig trainingen met als thema "Beter communiceren met voelers, denkers en doeners". Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met me op.