Talk to your self

Veel van onze communicatie heeft, in tegenstelling tot wat we denken, eigenlijk vooral tot doel om tegen ons zelf te praten, zowel digitaal als van mens tot mens. Eigenlijk overtuigen we in ons praten meestal vooral ons zelf van wat we vinden. Р We weten eigenlijk wel dat de meeste mensen, tenzij we een dwingende positie hebben, niet zo snel doen wat we zeggen. Ga maar na: wanneer was de laatste keer dat jij zelf van standpunt veranderde n.a.v. wat iemand zei?

Go blog
Comments are disable