Bronnen van geluk

Geluk is niet voor iedereen hetzelfde. Niet iedereen heeft dezelfde waarden/bronnen van geluk; ze verschillen zelfs per persoon(lijkheid). Voor een voeler is geluk bijv. mogen zorgen voor anderen of het bereiken van harmonie en stilte;  voor een doener is het behalen van succes en het beste zijn;  en voor een denker de oplossing voor een ingewikkeld probleem vinden. Naarmate de types zich hoger ontwikkelen komen drijfveren en bronnen van geluk dichter bij elkaar: ertoe doen, diepere verbondenheid, etc.

Geluk ontstaat echter niet alleen door het streven naar al deze omstandigheden maar ook door het werken aan innerlijke vaardigheden: zoals focus, veerkracht en optimisme.

Zolang je aan het overleven bent, kun je nog niet spreken van geluk. Troost, tenslotte, is toevlucht kunnen vinden in een vervangende bron van geluk (bijv. vrienden, geloof, huisdier, meditatie) wanneer een andere (bijv. gezondheid, geliefde) wegvalt.

Hoeveel bronnen van geluk heb jij? Je leert het tijdens de Re-charge dag bij trainingsbureau LTC

 

1860

Compassie in de 21e eeuw

Compassie, zorg voor mensen, dieren, de wereld, ook als je weet dat ze niet meer beter kunnen worden, onderscheidt sensitieve mensen, Voelers, van Doeners en Denkers. Daar waar Doeners, grootste plannen kunnen verrichten, wanneer het om hulp gaat, en Denkers slimme, daar blijven Voelers over wanneer het niet meer gaat. We hebben ze meer dan nodig in deze tijd.

1799

Waarom Doeners met liegen wegkomen

Voor Doeners, met een focus op succes (en een lage ontwikkeling op empathie en ethiek), is liegen om iets voor elkaar te krijgen een hele normale gang van zaken. Waar Denkers zich alleen richten op objectieve feiten en Voelers op anderen niet willen kwetsen, daar vieren Doeners iedere overwinning, zelfs als daarmee de waarheid even geweld wordt aangedaan. Het resultaat is belangrijker.

1599

Talk to your self

Veel van onze communicatie heeft, in tegenstelling tot wat we denken, eigenlijk vooral tot doel om tegen ons zelf te praten, zowel digitaal als van mens tot mens. Eigenlijk overtuigen we in ons praten meestal vooral ons zelf van wat we vinden. –  We weten eigenlijk wel dat de meeste mensen, tenzij we een dwingende positie hebben, niet zo snel doen wat we zeggen. Ga maar na: wanneer was de laatste keer dat jij zelf van standpunt veranderde n.a.v. wat iemand zei?

1552