Communiceren met verschillende types

De meeste mensen vinden het lastig om over problemen te communiceren. Dat komt mede omdat we het moeilijk vinden om ons in te leven in de belevingswerelden van andere types. Helaas gaan we in ons werk- en privéleven nogal eens relaties aan met tegengestelde types. Zachter, steviger, nuchterder of behulpzamer mensen. Allemaal fantastische eigenschappen, totdat die kwaliteiten ons gaandeweg beginnen te ergeren. Wat we eerst als de zachtheid van de ander ervoer, gaan we langzamerhand ervaren als lafheid, de nuchterheid van de ander wordt saaiheid en de daadkracht en beweeglijkheid die we in onze actieve partner eerst zo bewonderden, verandert in onvoorspelbaarheid en egoïsme.

Je kunt leren om beter met deze irritaties om te gaan of ze zelfs te voorkomen. Bij het Voelertype is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor zijn gevoelens en gekwetstheid voordat je het conflict kunt aankaarten, bij een Doener moet je juist voortvarend zijn en een Denker maak je het gelukkigst wanneer je de problemen en oplossingen in een matrixstructuur zet.

Hoe moet je de types benaderen?
Type Toegangscode
Voeler Begrip en aandacht
Doener Actie en oplossingen
Denker Onderbouwing en structuur

 

Ga naar het boek "Beter communiceren met Voelers, Denkers en Doeners"

Met Doeners op het werk communiceren

Doel van de IT-medewerkster in dit filmlpje is de werkrelatie met haar Doener-baas te verbeteren en deze zo ver te krijgen dat hij haar duidelijker aanstuurt zodat zij beter haar werk kan doen

Situatie: De IT-medewerkster is een sterke Denker met Voelen als subtype. Haar leidinggevende is voornamelijk een Doener. Hij geeft haar regelmatig opdrachten waarmee de medewerkster in haar maag zit. Ze zijn te vaag, sommige opdrachten lijken niet met elkaar in verband te staan, ze krijgt te weinig input. De medewerkster doet steeds braaf wat er van haar verwacht wordt, levert soms rapporten af waar zij veel overwerk in heeft steken. Haar leidinggevende geeft haar wel complimenten, maar die zijn nogal 

oppervlakkig. De medewerkster krijgt de indruk dat haar leidinggevende eigenlijk vaak niet weet waar zij echt mee bezig is. Onlangs heeft de leidinggevende een collega medewerker X ontslagen om een hele futiele reden. Dat betekent op de korte termijn dat de vrouw veel van dat werk moet overnemen. Ze krijgt de indruk dat haar leidinggevende veel op de korte termijn managet en het overzicht kwijt is. Ze heeft daar een keer over geklaagd bij diens leidinggevende, maar ze merkte een paar dagen later aan het gedrag van haar eigen leidinggevende dat dat niet in goede aarde gevallen is. De motivatie van de BC-oefenaar om voor deze leidinggevende te werken verdwijnt steeds meer.


Met Doeners privé communiceren

Situatie: De vrouw in dit filmpje heeft een sterke score op Voelen. Zij is 7 jaar getrouwd met een Doener-man die net een nieuwe drukke baan heeft.

Ze hebben twee jonge kinderen. De vrouw werkt part-time, maar de combinatie van kinderen en werk valt haar zwaar. Ze hebben net vanavond een conflict gehad. De man kreeg een telefoontje van een vriend die vroeg of hij nog mee kwam zaalvoetballen. Voor de vrouw was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Ze heeft al tijden het gevoel dat hij altijd weg is en niet ziet wat voor werk er allemaal nog ligt. De man vond dat ze zeurde, dat ze sowieso de laatste tijd chagrijnig is en altijd maar klaagt.

Doel van vrouw is de relatie met haar partner te herstellen en ervoor te zorgen dat hij
meer verantwoordelijkheden in het huishouden neemt.

Met voelers: privé communiceren

Doel van de leidinggevende is om ervoor te zorgen dat de Voeler ophoudt met morren en somberen t.a.v. het werk en dat ze zich meer kan gaan vinden in het veranderproces

Situatie: De leidinggevende is een afdelingshoofd die een reorganisatie aan stuurt waarmee een aantal werkprocessen gestructureerder en meer op elkaar afgestemd moeten gaan lopen. Dat leidt tot wat onzekerheden en

gemor bij een aantal van de werknemers. Een van de teamleden is een Voeler-secretaresse die de laatste tijd niet goed in haar vel zit. Ze loopt nu al een tijdje in het bedrijf rond met de mondhoeken naar beneden, neemt veel pauzes, roddelt dan en ze meldt zich de laatste weken ook vaker ziek. Ze heeft een ziek kind dat al jaren extra zorg nodig heeft. Daarvoor krijgt ze de ruimte in de organisatie. Toch merkt het afdelingshoofd dat de motivatie bij de Voeler voor het werk aan het afnemen is.

.

Met Voelers privé communiceren

Doel van de Doener-man in dit gesprek is om op korte termijn de emoties van zijn vrouw op te vangen en op langere termijn de relatie en communicatie te verbeteren.

Situatie: Hij en zijn (Voeler)vrouw zijn 6 jaar getrouwd. De man heeft het de laatste maanden er druk gehad op z’n werk. De vrouw heeft een part time baan en ook de zorg voor twee kinderen. Door de drukte in het

werk heeft het stel de laatste tijd een beetje langs elkaar heen geleefd. De man merkt dat zijn vrouw hem steeds meer ontwijkt, in gesprekken en seksueel, en dat ze regelmatig snibbig is.
Hij heeft al een aantal keren het verwijt van haar gehad dat hij te laat was, dat hij geen oog heeft voor hoe vermoeiend het voor haar is. Gisterenavond laaide de ruzie daar weer over op. Vandaag komt de man erop terug.