Met Denkers op het werk communiceren

Doel van de ledinggevende: Zijn Denker-medewerker wat meer bewust maken van de grote lijnen in de opdracht, van wat meer politieke gevoeligheid; dat hij het wat ruimer moeten zien (lange termijn), zonder hem te demotiveren t.a.v. het werk dat hij tot nu toe gedaan heeft (korte termijn).

Situatie: De leidinggevende heeft een Denker-adviseur een aantal weken geleden een nieuwe opdracht gegeven voor een onderzoek in de organisatie. De leidinggevende weet dat dit een vrije ambitieuze opdracht was, maar de betreffende adviseur had aangegeven dat hij wilde groeien in de organisatie. Nu vind de leidinggevende dat de Denker het verkeerd aanpakt. Hij duikt meteen in details en heeft niet in de gaten dat de organisatiecontext waarbinnen de opdracht gegeven was, al weer begint te veranderen. De leidinggevende kan de laatste tijd dan ook regelmatig geen antwoord geven op de detailvragen die de Denker stelt en het ergert hem dat de adviseur dan binnen twee dagen daarover begint door te drammen. De adviseur heeft niet echt organisatiesensitiviteit. Het is een heel trouwe en onderlegde medewerker, maar er lijkt iets in hem te ontbreken waardoor deze opdracht dreigt te gaan mislukken. De leidinggevende merkt trouwens ook dat deze Denker-adviseur af en toe over de organisatie klaagt en de laatste tijd de neiging heeft een negatieve sfeer in de organisatie te kweken.

 

Log In